Fundering

Fundering:

  • Wat is de beste fundering voor Flagstones?
  • Fundering met gestabiliseerd zand, cement of beton?
  • Nieuwe mogelijkheid: werken met Romfix drainagemortel
  • Zelf plaatsen of ondergrond laten leggen door bevloeringsbedrijf

Fundering

Lees meer

Bezoek onze showroom

Het advies is om persoonlijk onze indrukwekkende showroom te bezoeken omdat uw keuze dan makkelijker wordt. Stenen spreken meer als je ze ziet. Immers 50% van de Steen is het zichtveld, de overige 50%  wordt bepaald door andere keuzes zoals voegkleur en ambachtelijk zetwerk.

Muren moet je zien en voelen om de sfeer te kunnen proeven

Kom dus zeker bij ons langs. U wordt door onze adviseurs met veel passie geholpen. Neem uw foto’s en tekeningen mee van de geschetste situatie en stap in de auto! Dan zorgen wij dat de koffie voor u klaar staat. Neem nu alvast een kijkje in de wereld van puur Natuursteen.

Flagstone fundering aanbrengen

Een Flagstone ondervloer bestaat uit gestabiliseerd zand, mortel – specie of beton. Werk vooraf elektra, kabels en afvoer weg. Realiseer een afschot en leg paden, terrassen goed afwaterend aan. Bij wateroverlast is een drainagesysteem aan te bevelen. Zorg dat wortels van bomen geen kans krijgen de fundering omhoog te drukken.

Dikte fundering

De dikte van uw fundering hangt af van de draagkracht van de ondergrond. Woont u op de Veluwe, dan “zit” u al snel op het witte zand, Hoe minder draagkrachtig de ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. Op Veengrond dient geheid te worden. De verwachte belasting bepaalt de dikte van de fundering. Zo krijgt een terras minder te verduren. In vergelijking met een oprit waar auto’s over heen rijden. Maak bij de fundering gebruik van betongaas of vezels. Zo vangt u eventuele beweging op. Kort samengevat: de locatie en  grondsoort bepalen de hoeveelheid uit te graven grond. Maar ook de dikte van de steen, functie van de bestrating én belasting. Brandt de ondergrond opnieuw aan bij het zetten van Flagstones. Aanbranden betekent zorg dat de Steen hecht.

Vraag gratis Het Flagstone Magazine aan!

Flagstones fundering met gestabiliseerd zand

Gestabiliseerd zand is een mengsel van zand en cement met water. Een basis als onderlaag voor vloeren. Maar ook voor bestratingen of het uitvlakken van niveauverschillen. Gestabiliseerd zand heeft een beperkte verwerkingstijd. Het is daarnaast makkelijk verwerkbaar. Maak niet teveel aan in één keer. In tegenstelling tot beton, is gestabiliseerd zand waterdoorlatend.  In de meeste gevallen vermengd men gestabiliseerd zand met metselzand (korrel 0-2 mm). Standaard wordt meestal 1:6 gehanteerd. Dit betekent 1 deel cement, 6 delen zand. Het draaien van gestabiliseerd zand met een cementmolen levert het beste resultaat op. Bij fijn zand is er meer cement nodig voor voldoende binding.  Wilt u meer weten over de grondsamenstelling bij u ter plaatse? Overleg dan bijvoorbeeld met een loonbedrijf in de buurt. Bij de verwerking maakt men het zand na plaatsing nog iets nat. Dit is vooral nodig als de vermenging onvoldoende heeft plaatsgevonden. Gestabiliseerd zand wordt nooit zo hard als cement. Zoals de woorden al zeggen: “het is stabiel zand”.

Flagstones fundering met cement

Mortel of ook wel specie genaamd, is een fijn type beton. Met als hoofdbestanddelen: water, zand en cement. Soms mengt men er andere (chemische) toeslagstoffen door. Maak bij het verwerken van specie de vermenging niet te nat. Anders verwerkt het moeilijk. Zand heeft namelijk meestal een bepaalde hoeveelheid vocht in zich. Kies vervolgens de kleinste hoeveelheid aanmaakwater voor goed verwerkbare specie. Teveel water gaat ten koste van de kwaliteit. Gebruik zand met een juiste korrel (afhankelijk van de dikte van de laag). Bescherm cement tegen uitdrogen (in verband met krimpscheuren). Officieel is de uitharding tijd van cement: 28 dagen. Gebruik voor extra versteviging een beton-mat.

Flagstones fundering met beton

Beton is een bouwmateriaal samengesteld uit het bindmiddel cement en toeslagmaterialen. Zoals zand en grind. Met de eigenschap te verharden tot een steenachtig materiaal. Een chemische reactie die een beperkte hoeveelheid water vraagt. Bij het niet handmatig storten, gebruikt men een trilbalk. Hiermee voorkomt men lucht in het beton. Houdt het beton nat, nadat het gestort is. Het oppervlakte hardt hierdoor uit. Dit voorkomt krimpscheuren. Beton maakt men ook wel met stalen staven (betonijzer). Hierdoor versterkt het beton. Men noemt dit ook wel “gewapend beton”. Tegenwoordig wordt er ook met vezels gewerkt (zie foto hieronder). Vers beton oppervlak beschermt tegen uitdroging. Dit kan bijvoorbeeld met hulp van plastic folie. De wet van de thermische afbinding is officieel 3 maanden. Voordat men verder werkt. In de praktijk houdt men zich niet altijd aan deze termijn.

Flagstones plaatsen

Vezels in beton versterken

RomFix Drainage Mortel

ROMFIX is een nieuw materiaal voor het verwerken van Flagstones. Ten opzichte van de fundering heeft u nu dus meerdere keuzes. In plaats van water af te stoten, is er hierbij gekozen om dit juist in dit systeem toe te laten. Twintig procent  van de totale funderingslaag blijft loze en open ruimte.  Daardoor voert het water – wat onder het Flagstone terras komt – makkelijk af.

Fundering met Romfix
Een goed terras begint – zoals eerder vermeld – altijd bij de fundering. Om te werken met een goede drainering heeft ROMFIX een innovatief systeem bedacht waarbij een split (2mm-5mm) wordt vermengd met een speciaal ontwikkeld bindmiddel. De totale dikte van deze funderingslaag is afhankelijk van het project en de locatie. Uiteindelijk is de maximale dikte van het totale pakket 8 centimeter. Dikker is mogelijk, maar niet nodig.

Romfix verhouding

De verhouding van deze drainagemortel betreft 1 deel bindmiddel op 4 delen schoon split. Gemiddeld wordt hier nog 16% water aan toegevoegd. De daadwerkelijke hoeveelheid water is hierin afhankelijk van de weersomstandigheden en luchtvochtigheid. Het aanmaken van de Romfix drainagemortel is op drie manieren mogelijk (handmatig voor kleine hoeveelheden, met een betonmolen of vanuit een silo).

Kant-en-klare Romfix
Vanuit ROMFIX wordt ook een silo aangeboden met kant en klare drainagemortel. Dit is financieel interessant voor grote oppervlakten vanaf ongeveer 100 m². Voor en na het toepassen van de mortel wordt de silo gewogen. Men betaalt hierdoor enkel voor de hoeveelheid die ook daadwerkelijk gebruikt is. Op het moment van verwerken, moet de mortel ‘aardvochtig’ zijn. Hierdoor is deze laag nog goed bewerkbaar voor Flagstone zetwerk.


Draagkrachtige ondergrond Romfix

Voor verwerking op een draagkrachtige ondergrond (eerste foto), adviseert Romfix om een Romfix R’Tex geotextiel vliesdoek en een Romfix E’Grid te plaatsen, dit werkt bij wijze van ontkoppelingsmat. Hier bovenop komt een laag menggranulaat, waar vervolgens een laag Romfix drainagemortel op wordt verwerkt. Hierin worden vervolgens de Flagstones verlijmd.

Instabiele ondergrond Romfix
Iets wat minder vaak voorkomt in Nederland is een instabiele ondergrond. Denk hierbij aan veengrond (laatste foto). Hierbij wordt er doorgaans gekozen voor een zogenaamde zwevende constructie, waarbij een honinggraad R’Cel wordt volgegoten met een lichtgewicht lavakorrel. Bovenop deze laag begint men met de Romfix Drainagemortel.

Brasil Yellow Large Flagstones met Zandbeige voeg

Het Flagstone Magazine nú thuis ontvangen!

Dit indrukwekkende en glossy Flagstone Magazine wordt direct gratis per post naar u toe gestuurd. Verstrek dus uw juiste gegevens. Het Magazine is uniek (bijna 700 foto's, 404 pagina's). Bedoeld voor mensen met interesse in onze producten. Ter voorkoming van misbruik, bellen wij u kort. Informatie welke u ons verschaft, wordt nimmer verstrekt aan derden. Telefonisch aanvragen? Bel ons +31 578 560048.
Bij een onjuist telefoonnummer kunnen wij helaas geen magazine versturen.